Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг – "жа, за, йа" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг – "жа, за, йа" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг – "ба, ха, га" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг – "ба, ха, га" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Азийн хөгжлийн банк: Сум, хороод улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбогдож байна

Азийн хөгжлийн банк: Сум, хороод улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбогдож байна

Азийн хөгжлийн банк: Сум, хороод улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбогдож байна

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг – "на, ма, ла" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг – "на, ма, ла" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №1 Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

Монгол бичгийн хичээл №1 Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

Монгол бичгийн хичээл №1 Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

Дэлгэрэнгүй
Гадаад улсад байгаа иргэд хэзээ, хэрхэн саналаа өгөх вэ? Мөн мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ?

Гадаад улсад байгаа иргэд хэзээ, хэрхэн саналаа өгөх вэ? Мөн мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ?

Гадаад улсад байгаа иргэд хэзээ, хэрхэн саналаа өгөх вэ? Мөн мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ?

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчийн бүртгэлийг https://election.burtgel.gov.mn/ цахим хаягаар орж шалгана

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчийн бүртгэлийг https://election.burtgel.gov.mn/ цахим хаягаар орж шалгана

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчийн бүртгэлийг https://election.burtgel.gov.mn/ цахим хаягаар орж шалгана

Дэлгэрэнгүй
Сонгогч хэрхэн шилжих вэ?

Сонгогч хэрхэн шилжих вэ?

Сонгогч хэрхэн шилжих вэ?

Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас

Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас

Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Дэлгэрэнгүй
Сонирхолтой тоон мэдээ

Сонирхолтой тоон мэдээ

Сонирхолтой тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй