АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ" САРЫН АЯН ДҮНГЭЭ ГАРГАЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРӨЛД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ" САРЫН АЯН ДҮНГЭЭ ГАРГАЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРӨЛД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 6 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Дэлгэрэнгүй
Богиносгосон цагаар ажиллах тухай

Богиносгосон цагаар ажиллах тухай

Богиносгосон цагаар ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III

Дэлгэрэнгүй
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн сэргээлээ.

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн сэргээлээ.

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн сэргээлээ.

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Дэлгэрэнгүй