ЦААТНЫ УРЦАНД - ЦАХИМ ГАДААД ПАСПОРТ

ЦААТНЫ УРЦАНД - ЦАХИМ ГАДААД ПАСПОРТ

ЦААТНЫ УРЦАНД - ЦАХИМ ГАДААД ПАСПОРТ

Дэлгэрэнгүй
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга П.Лхагважавын санаачилгаар зохион байгуулсан “ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ” өдөрлөгт дараах үйлчилгээг хүргэн ажиллалаа.

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга П.Лхагважавын санаачилгаар зохион байгуулсан “ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ” өдөрлөгт дараах үйлчилгээг хүргэн ажиллалаа.

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга П.Лхагважавын санаачилгаар зохион байгуулсан “ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ” өдөрлөгт дараах үйлчилгээг хүргэн ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
“ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ”-2024 өдөрлөгт Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс дараах үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэн ажиллаж байна.

“ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ”-2024 өдөрлөгт Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс дараах үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэн ажиллаж байна.

“ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ”-2024 өдөрлөгт Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс дараах үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэн ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.04.02/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.04.02/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.04.02/

Дэлгэрэнгүй
Та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцана уу

Та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцана уу

Та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцана уу

Дэлгэрэнгүй
ГАРТ ОЙР-ГЭРТ ОЙР-ГАДААД ПАСПОРТ

ГАРТ ОЙР-ГЭРТ ОЙР-ГАДААД ПАСПОРТ

ГАРТ ОЙР-ГЭРТ ОЙР-ГАДААД ПАСПОРТ

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.03.19/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.03.19/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.03.19/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.03.18/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.03.18/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.03.18/

Дэлгэрэнгүй