Нийт хуулийн этгээдийн 20 хувь нь эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээд байна

A- A A+
Нийт хуулийн этгээдийн 20 хувь нь эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээд байна