ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР-аас ирсэн чиглэлийн дагуу Хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнгөнзул, Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Б.Өлзийням нар 23 сумын улсын бүртгэгч нарт онлайн сургалтыг зохион байгууллаа. 2020.12.23

A- A A+
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР-аас ирсэн чиглэлийн дагуу Хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнгөнзул, Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Б.Өлзийням нар 23 сумын улсын бүртгэгч нарт онлайн сургалтыг зохион байгууллаа. 2020.12.23