Аймгийн ЭМГ-аас Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг Улсын бүртгэлийн хэлтэс дээр зохион байгууллаа

A- A A+
Аймгийн ЭМГ-аас Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг Улсын бүртгэлийн хэлтэс  дээр зохион байгууллаа