Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон вакциндаа хамрагдлаа.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон вакциндаа хамрагдлаа.