Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

A- A A+

https://www.youtube.com/watch?v=wVPXfXGz3Dc