Цахим сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Цахим сургалт зохион байгууллаа.

Тус хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Л.Номинзул сумдын улсын бүртгэгч нарт цахимаар мэдээлэл өгч ажиллалаа.