Гадаад улсад байгаа иргэд өөрийн байгаа улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт сонгуульд оролцохоо мэдэгдэж, бүртгүүлнэ.

A- A A+
 Гадаад улсад байгаа иргэд өөрийн байгаа улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт сонгуульд оролцохоо мэдэгдэж, бүртгүүлнэ.

         Гадаад улсад байгаа иргэд 2021.4.20-ноос 2021.5.09-нийг дуустал хугацаанд өөрийн байгаа улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт сонгуульд оролцохоо мэдэгдэж, бүртгүүлнэ. Дипломат төлөөлөгчийн газруудын мэдээллийг https://www.consul.mn/index.php?moduls=2 холбоосоор аваарай.

Сонгогч Та Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын https://election.burtgel.gov.mn сайтаас мэдээллээ шалгана уу.

Гадаад улсад саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн сонгогчдын нэрийг Монгол Улсад бүртгэгдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасалт хийж, улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн санд үндэслэн нягтлан шалгаж холбогдох өөрчлөлтийг хийнэ.

Гадаад улсад байгаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг 2021.5.25-ны өдрөөс өмнө салбар комисс өөрийн байранд ил тавьж, цахим хуудсанд байршуулан сонгогчдод өөрийн мэдээлэлтэйгээ чөлөөтэй танилцах бололцоогоор хангана.