2020 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

A- A A+
2020 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан