Бүх нийтээр "МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР"-ийн хүрээнд тус хэлтсийн хамт олон мод тарьлаа.

A- A A+
Бүх нийтээр

Бүх нийтээр "МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР"-ийн хүрээнд тус хэлтсийн хамт олон 11р хайсны хогийг цэвэрлэж, 4 ширхэг шинэс, 13 ширхэг хайлаас мод тарьсан. Мөн хар шороо болон модны үрсэлгээг хүүхдийн паркаас худалдан авч байгууллагын орчинд 5 ширхэг хайлаас модыг тарьлаа.