Сонгох эрхээ эдлэхэд тань туслалцаа үзүүлэх СОНГОГЧИЙН УТАС ажиллаж байна.

A- A A+
Сонгох эрхээ эдлэхэд тань туслалцаа үзүүлэх СОНГОГЧИЙН УТАС ажиллаж байна.

Сонгох эрхээ эдлэхэд тань туслалцаа үзүүлэх СОНГОГЧИЙН УТАС ажиллаж байна.


Та сонгогчдын нэрийн жагсаалт, санал авах байрны байршил, саналаа хэрхэн өгөх талаар болон сонгуулийн хууль тогтоомжтой холбоотой бүхий л мэдээллийг нэг дороос авах боломжтой.