Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчийн бүртгэлийг https://election.burtgel.gov.mn/ цахим хаягаар орж шалгана

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчийн бүртгэлийг https://election.burtgel.gov.mn/ цахим хаягаар орж шалгана

"Цагийн хүрд"-ийн зочин:УБЕГ-ын ахлах мэргэжилтэн Н.Наранцэцэг, УБЕГ-ын улсын ахлах бүртгэгч Б.Отгон