Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн сэргээлээ.

A- A A+
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн сэргээлээ.