АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ" САРЫН АЯН ДҮНГЭЭ ГАРГАЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРӨЛД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

A- A A+
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЦГЭЭЕ

Монгол Улсын Засгийн газрын 05 дугаар тогтоол Нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит "Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе” сарын аянд Хөвсгөл аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс тэргүүн байр эзэлж өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, үнэ бүхий зүйлийг тус хэлтсийн биеийн тамирын орон тооны бус арга зүйч, Иргэний баримтын архивч Б.Оюунцэрэн гардан авлаа.