Тус аймгийн 23 сум, 1 тосгонд техник тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шинэчлэлт хийгдлээ

A- A A+
Тус аймгийн 23 сум, 1 тосгонд техник тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шинэчлэлт хийгдлээ

Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй ТА9372-МОН: "Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох төслийн хүрээнд" БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-гийн буцалтгүй тусламжаар тус аймгийн 23 сум, 1 тосгонд бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдож, техник тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шинэчлэлт хийгдлээ.

Ингэснээр иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй, хүртээмжтэй, хүрч үйлчлэх нөхцөл боломжоор хангагдлаа.