Хэлтсийн албан хаагчид "Баримт бичгийн стандарт"-ын сургалтад хамрагдлаа

A- A A+
Хэлтсийн албан хаагчид

Тус хэлтсийн 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-н Архивын тасгаас "Баримт бичгийн стандарт"-ын дагуу сургалт авж, нийт 11 албан хаагч хамрагдлаа.