Аймгийн ЗДТГ-с зохион байгуулсан “ERP”цахим системийн сургалтад мэдээлэл технологийн ажилтан хамрагдлаа

A- A A+
Аймгийн ЗДТГ-с зохион байгуулсан “ERP”цахим системийн сургалтад мэдээлэл технологийн ажилтан хамрагдлаа

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд “ERP” системийг албан хэрэгцээндээ ашиглах тухай сургалтад тус хэлтсийн мэдээлэл технологийн ажилтан амжилттай хамрагдлаа.