Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчид сургалтад хамрагдаж байна

A- A A+
Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчид сургалтад хамрагдаж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас зохион байгуулж буй Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад тус хэлтсийн нярав бичиг хэргийн ажилтан Б.Маналжав, иргэний архивч Б.Оюунцэрэн, эд хөрөнгийн архивч Д.Пүрэвсүрэн нар цахимааар хамрагдаж байна.