Үйлчилгээний хураамжийг пос машинаар төлөх боломжтой боллоо.

A- A A+
Үйлчилгээний хураамжийг пос машинаар төлөх боломжтой боллоо.

Тус хэлтэс нь Голомт банктай хамтран лавлагаа, шилжилт хөдөлгөөн, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрээний бүртгэлийн үйлчилгээний хураамжийг пос машинаар хүлээн авч, иргэдэд үзүүлэх бүртгэлийн үйлчилгээг улам ойртууллаа. 

Цаашид улсын бүртгэлээс иргэдэд үзүүлдэг бүх төрлийн үйлчилгээний төлбөрийн хураамжийг пос машинаар хүлээн авах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.