Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.

Сумдын улсын бүртгэгч нарт "Цахим мэдээллийн сан" ашиглах, иргэний улсын бүртгэлийн лавлагаа хэрхэн олгох талаар болон цахимжуулалтын талаар цахим сургалт зохион байгууллаа.