Улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэдэд Тоон гарын үсгийг олгож эхэллээ

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэдэд Тоон гарын үсгийг олгож эхэллээ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХЗДХЯ-ны харьяа Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Монгол Улсын 16 ба түүнээс дээш насны иргэддээ тоон гарын үсгийг олгох ажлыг өнөөдрөөс /2022.05.02/ эхлүүллээ.

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар эцэслэн баталж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхлэхээр тогтсон. Хуульд зааснаар Улсын бүртгэлийн байгууллага нь гэрчилгээжүүлэх байгууллага бөгөөд Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэнд таван жилийн хугацаатайгаар тоон гарын үсгийг олгохоор тусгагдсан.

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд УБЕГ-ын даргын тушаалаар “Тоон гарын үсэг олгох ажлыг удирдан зохион байгуулах, бэлтгэл ажил хангах” үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан, 4 багц 26 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж төлөвлөгөөний дагуу холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд техник, тоног төхөөрөмж, сүлжээний дэд бүтцийн судалгаа гаргаж, тоон гарын үсэг олгохтой холбоотой программ хангамжийн бодлогын даалгаврыг боловсруулан хэрэгжүүлснээр ийнхүү өнөөдрөөс /2022.05.02/ эхлэн иргэдэд тоон гарын үсгийг олгож эхэллээ.