Хөвсгөл аймгийн Хууль, хяналтын байгууллагуудын "Нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Хөвсгөл аймгийн Хууль, хяналтын байгууллагуудын

Хөвсгөл аймгийн Хууль, хяналтын байгууллагуудын "Нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөг Шинэ мөрөн худалдааны төвд 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдаж тус өдөрлөгт Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар, Хөвсгөл аймгийн Прокурорын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, Хууль зүйн туслалцааны төв, Хүний эрхийн үндэсний комиссийн Хөвсгөл аймаг дахь салбар, аймгийн ЗДТГ- ын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Архивын тасаг зэрэг байгууллагууд, хуульч нар оролцож, өөрсдийн чиг үүргийн хүрээнд иргэдэд мэдээ, мэдээлэл, анхан шатны үйлчилгээ, хууль зүйн туслалцаа үзүүллээ.