2022.05.16-н өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 1679 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна

A- A A+
2022.05.16-н өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 1679 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна

2022 оны 05 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд тус аймгийн үйлчилгээ үзүүлдэг томоохон зах худалдааны газруудад хэлтсийн албан хаагчид ажиллаж, иргэдэд тоон гарын үсгийн мэдээлэл өгж, нийт 182 иргэнд тоон гарын үсэг олголоо. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 1679 иргэдэд тоон гарын үсэг олгосон байна.