ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: Төрсний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: Төрсний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?