ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: Хувийн сууцандаа анх удаа үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ авах бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: Хувийн сууцандаа анх удаа үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ авах бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?