ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: Үндэсний энгийн гадаад паспортыг хэрхэн захиалах вэ?

A- A A+
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: Үндэсний энгийн гадаад  паспортыг хэрхэн захиалах вэ?