Төсөвт байгууллагын 2022 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

A- A A+
Төсөвт байгууллагын 2022 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан