"БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - ТАНЫ НҮДЭЭР" Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож байна.

A- A A+

"БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - ТАНЫ НҮДЭЭР" Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 36 байгууллага оролцож байна. Тус хэлтэс нь

Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Хууийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Тоон гарын үсэг олгох үйл ажиллагааг иргэдэд үзүүлж байна.