Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

A- A A+
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/106 "Нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдал цэвэрлэх ажил зохион байгуулах тухай" захирамжийн дагуу байгууллагын ойр орчмын 50 метр хүртэлх газар болон хэлтэст хуваарьлагдсан 2 дугаар багийн баруун хэсгийн хогийг цэвэрлэлээ.