#Нэгдье аянд нэгдэж байна

A- A A+
#Нэгдье аянд нэгдэж байна

#Нэгдье #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье #АТГ