“САХИЛГА, ЁС ЗҮЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

A- A A+
“САХИЛГА, ЁС ЗҮЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар хамтран Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын албан хаагчдын “Сахилга, ёс зүйн нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтаар төрийн байгууллагуудаас төрийн албан хаагчдын сахилга, ёс зүй, төрийн албан хаагчдын холбогдсон гэмт хэрэг, зөрчлийн судалгаа, түүнээс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдээллүүдийг хийснээс, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга М.Алтаншагай “Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн талаарх хэм хэмжээ, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч ажиллалаа.