ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИОГООР ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД АЮУЛГҮЙ ТАЛБАЙД ЦУГЛАРАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙГ ХИЙЛЭЭ.

A- A A+
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИОГООР ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД АЮУЛГҮЙ ТАЛБАЙД ЦУГЛАРАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИОГООР ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД АЮУЛГҮЙ ТАЛБАЙД ЦУГЛАРАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Улсын хэмжээнд өнөөдрийн 16:00 цагт “Зарлан мэдээллийн дохио" нэгэн зэрэг дуугарч , иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчид, албан байгууллага орон сууцныхаа аюулгүй талбайд цугларах дадлага сургуулилтыг хийлээ.

Стратегийн команд штабын сургуультай холбоотойгоор Хүн нэг бүрийн аранзанд үзлэг явуулж бэлэн байдлыг хангуулан ажиллаж байна.