"Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг Ханх суманд зохион байгууллаа.

A- A A+

Хөвсгөл аймгийн төвөөс хамгийн хол зайд орших Орос-Монголын хил орших Ханх суманд "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгөөр Ханх сумын давхардсан тоогоор 210 гаруй иргэдэд Улсын бүртгэлийн байгууллагын дараах үйчлилгээг үзүүлж ажиллалаа.

Үндэсний энгийн, цахим гадаад паспортын захиалга

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ