Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11 сарын мэдээ

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11 сарын мэдээ