Хэлтсийн албан хаагчид "Төрийн албан хааагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн шалгалтад хамрагдлаа.

A- A A+
Хэлтсийн албан хаагчид

Хэлтсийн албан хаагчид "Төрийн албан хааагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн шалгалтад хамрагдлаа.