Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 9 сарын мэдээ

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 9 сарын мэдээ