2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

A- A A+
2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан