БАЯНЗҮРХ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

A- A A+
БАЯНЗҮРХ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 83 жилийн ойн хүрээнд хэлтсээс зохион байгуулж буй "Бүтээлч санаачлагаар Бүртгэлээ эрчимжүүлье" аяны хүрээнд тус сумын Эмт, Агар багийн иргэдэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талааар танилцуулан, гарын авлага тарааж, 54 иргэнд тоон гарын үсэг олголоо.