ГАЛТ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

A- A A+
ГАЛТ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 83 жилийн ойн хүрээнд хэлтсээс зохион байгуулж буй "Бүтээлч санаачлагаар Бүртгэлээ эрчимжүүлье" аяны хүрээнд Галт сумын ЕБС-н ахлах ангийн сурагчдын дунд дараах ажлыг зохион байгуулж байна.

  • Ханын сонин хийх бүтээлч уралдаан
  • Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар танилцуулга, мэдээлэл өгөх
  • Тоон гарын үсэг олгох