ШИНЭ-ИДЭР СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

A- A A+
ШИНЭ-ИДЭР СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 83 жилийн ойн хүрээнд хэлтсээс зохион байгуулж буй "Бүтээлч санаачлагаар Бүртгэлээ эрчимжүүлье" аяны хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.

  • Сумын Залуучуудын чуулга уулзалтад оролцон, улсын бүртгэлийн үйлчилгээг сурталчлан мэдээлэл өгч, 6 иргэнд иргэний цахим үнэмлэхний сунгалтын үйлчилгээ үзүүлсэн
  • Шинээр гэр бүлээ батлуулсан хосуудад гэрлэлтийн гэрчилгээ ёслол төгөлдөр гардуулсан
  • 16 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон