"ТАЛАРХАЛ - ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА"

A- A A+

Тус хэлтсийн Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгаас хэлтсийн хамт олны дунд "Талархал-Эерэг хандлага" арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Уг арга хэмжээ нь Бүртгэлийн байгууллагын 83 жил, бүртгэлийн ажилтны өдөр болон олон улсын Талархлын өдрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд хэлтсийн албан хаагчдын мэндлэх, хүндлэх, талархах, эелдэг харилцааг өдөр тутамдаа хэвшүүлэх зорилготой болно.