Сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Сургалт зохион байгууллаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын түүхт 83 жилийн ойн ажлын хүрээнд 23 сум 1 тосгон болон хэлтсийн улсын бүртгэгч нарт Монгол улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооны судалгаа, сургалтын референт Б.Нямсүрэн сургалт зохион байгууллаа.