Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 12 сарын мэдээ

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 12 сарын мэдээ