ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ 2024.04.29 ӨДРӨӨС ЭХЛЭН СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ТҮР ЗОГСООНО.

A- A A+
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ 2024.04.29 ӨДРӨӨС ЭХЛЭН СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ТҮР ЗОГСООНО.

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ 2024.04.29 ӨДРӨӨС ЭХЛЭН СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ТҮР ЗОГСООНО.