СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

A- A A+
СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газар болон Монгол банкнаас зохион байгуулсан "Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" сургалтад хэлтсийн нийт албан хаагчид хамрагдлаа.