2024 оны 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээлэл

A- A A+
2024 оны 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээлэл

Тус хэлтсийн 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээ танилцуулж байна. Эхний 3 сарын байдлаар 161 иргэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэсэн байна.

Иргэн та шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх бол Монгол Улсын Их Хурлын Сонгууль болохтой холбогдуулан 2024.04.29-ний өдрөөс өмнө бүртгэлээ хийлгэнэ үү.