Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга П.Лхагважавын санаачилгаар зохион байгуулсан “ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ” өдөрлөгт дараах үйлчилгээг хүргэн ажиллалаа.

A- A A+
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга П.Лхагважавын санаачилгаар зохион байгуулсан “ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ” өдөрлөгт дараах үйлчилгээг хүргэн ажиллалаа.

1. Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр:

  • 43 иргэнд тоон гарын үсэг
  • 3 иргэнд Иргэний цахим үнэмлэхийн лавлагаа
  • 2 иргэний Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

2. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр:

  • 39 иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл өгч
  • 1 иргэний Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө анх удаа бүртгүүлэх материал хүлээн авсан.

3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр:

  • 26 иргэнд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр мэдээлэл, зөвлөгөө өгч
  • 3 Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулсан.