ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход 13 хоног үлдлээ.

A- A A+
ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход 13 хоног үлдлээ.

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр зогсоход 13 хоног үлдлээ.